ورود به سایت
رمزتان را فراموش کرده‌اید؟

لطفاً نشانی ایمیل خود را‌ وارد کنید. از طریق ایمیل، پیوندی برای ساختن رمز تازه دریافت خواهید کرد.

بعد از زدن دکمه "دریافت رمز جدید" به صفحه اصلی سایت هدایت می شوید و یک ایمیل برای شما ارسال می شود.

ثبت نام در سایت
اطلاعیه کاربران

روزشمار آخرین فراخوان های اطلاع رسانی شده

11,368 بازدید
فراخوان-طراحی-ورودی-دانشکده-هنر

هزینه ثبت نام: رایگان

مجموع جوایز: مراجعه به جزییات فراخوان

وضعیت: آخرین مهلت ارسال آثار

اطلاعات کامل فراخوان
مسابقه-طراحی-بقعه-حسن-زاده-آملی

هزینه ثبت نام: رایگان با ثبت نام

مجموع جوایز: 60 میلیون تومان

وضعیت: اعطای جوایز

اطلاعات کامل فراخوان
جشنواره-طراحی-برای-کودک

هزینه ثبت نام: رایگان با ثبت نام

مجموع جوایز: 33 میلیون تومان

وضعیت: آخرین مهلت ارسال آثار

اطلاعات کامل فراخوان
جایزه-معمار-۱۴۰۱

هزینه ثبت نام: رایگان

مجموع جوایز: مراجعه به جزییات فراخوان

وضعیت: دارای زمان خاص ارسال

اطلاعات کامل فراخوان
مسابقه-طراحی-یادمان-فیروزآّباد

هزینه ثبت نام: رایگان

مجموع جوایز: مراجعه به جزییات فراخوان

وضعیت: آخرین مهلت ارسال آثار

اطلاعات کامل فراخوان
مسابقه-پاویون-اکسپو-ایران-۲۰۲۵

هزینه ثبت نام: رایگان با ثبت نام

مجموع جوایز: مراجعه به جزییات فراخوان

وضعیت: آخرین مهلت ارسال آثار

اطلاعات کامل فراخوان
فراخوان-مسابقات-نورپردازی-۱۴۰۱

هزینه ثبت نام: رایگان و هزینه دار با ثبت نام

مجموع جوایز: مراجعه به جزییات فراخوان

وضعیت: مهلت ارسال و ثبت نام

اطلاعات کامل فراخوان
پانزدهمین-جایزه-معماری-ایران

هزینه ثبت نام: رایگان

مجموع جوایز: مراجعه به جزییات فراخوان

وضعیت: دارای بازه ی ارسال آثار

اطلاعات کامل فراخوان
دومین-دوره-جایزه-معماری-حفاظت

هزینه ثبت نام: رایگان

مجموع جوایز: مراجعه به جزییات فراخوان

وضعیت: دارای بازه ی ارسال آثار

اطلاعات کامل فراخوان
فراخوان-مسابقات-نورپردازی-۱۴۰۱

هزینه ثبت نام: رایگان و هزینه دار با ثبت نام

مجموع جوایز: مراجعه به جزییات فراخوان

وضعیت: مهلت ارسال و ثبت نام

اطلاعات کامل فراخوان
دومین-مسابقه-طراحی-خانه-دوست

هزینه ثبت نام: بین 120 تا 200 هزار تومان

مجموع جوایز: 35 میلیون تومان

وضعیت: آخرین مهلت ارسال آثار

اطلاعات کامل فراخوان
فراخوان-طراحی-ورودی-دانشکده-هنر

هزینه ثبت نام: رایگان

مجموع جوایز: مراجعه به جزییات فراخوان

وضعیت: آخرین مهلت ارسال آثار

اطلاعات کامل فراخوان
مسابقه-طراحی-بقعه-حسن-زاده-آملی

هزینه ثبت نام: رایگان با ثبت نام

مجموع جوایز: 60 میلیون تومان

وضعیت: اعطای جوایز

اطلاعات کامل فراخوان
جشنواره-طراحی-برای-کودک

هزینه ثبت نام: رایگان با ثبت نام

مجموع جوایز: 33 میلیون تومان

وضعیت: آخرین مهلت ارسال آثار

اطلاعات کامل فراخوان
جایزه-معمار-۱۴۰۱

هزینه ثبت نام: رایگان

مجموع جوایز: مراجعه به جزییات فراخوان

وضعیت: دارای زمان خاص ارسال

اطلاعات کامل فراخوان
مسابقه-طراحی-یادمان-فیروزآّباد

هزینه ثبت نام: رایگان

مجموع جوایز: مراجعه به جزییات فراخوان

وضعیت: آخرین مهلت ارسال آثار

اطلاعات کامل فراخوان
مسابقه-پاویون-اکسپو-ایران-۲۰۲۵

هزینه ثبت نام: رایگان با ثبت نام

مجموع جوایز: مراجعه به جزییات فراخوان

وضعیت: آخرین مهلت ارسال آثار

اطلاعات کامل فراخوان
فراخوان-مسابقات-نورپردازی-۱۴۰۱

هزینه ثبت نام: رایگان و هزینه دار با ثبت نام

مجموع جوایز: مراجعه به جزییات فراخوان

وضعیت: مهلت ارسال و ثبت نام

اطلاعات کامل فراخوان
دومین-مسابقه-طراحی-خانه-دوست

هزینه ثبت نام: بین 120 تا 200 هزار تومان

مجموع جوایز: 35 میلیون تومان

وضعیت: آخرین مهلت ارسال آثار

اطلاعات کامل فراخوان
پانزدهمین-جایزه-معماری-ایران

هزینه ثبت نام: رایگان

مجموع جوایز: مراجعه به جزییات فراخوان

وضعیت: دارای بازه ی ارسال آثار

اطلاعات کامل فراخوان
دومین-دوره-جایزه-معماری-حفاظت

هزینه ثبت نام: رایگان

مجموع جوایز: مراجعه به جزییات فراخوان

وضعیت: دارای بازه ی ارسال آثار

اطلاعات کامل فراخوان
فراخوان-طراحی-ورودی-دانشکده-هنر

هزینه ثبت نام: رایگان

مجموع جوایز: مراجعه به جزییات فراخوان

وضعیت: آخرین مهلت ارسال آثار

اطلاعات کامل فراخوان
مسابقه-طراحی-بقعه-حسن-زاده-آملی

هزینه ثبت نام: رایگان با ثبت نام

مجموع جوایز: 60 میلیون تومان

وضعیت: اعطای جوایز

اطلاعات کامل فراخوان
جشنواره-طراحی-برای-کودک

هزینه ثبت نام: رایگان با ثبت نام

مجموع جوایز: 33 میلیون تومان

وضعیت: آخرین مهلت ارسال آثار

اطلاعات کامل فراخوان
جایزه-معمار-۱۴۰۱

هزینه ثبت نام: رایگان

مجموع جوایز: مراجعه به جزییات فراخوان

وضعیت: دارای زمان خاص ارسال

اطلاعات کامل فراخوان
مسابقه-طراحی-یادمان-فیروزآّباد

هزینه ثبت نام: رایگان

مجموع جوایز: مراجعه به جزییات فراخوان

وضعیت: آخرین مهلت ارسال آثار

اطلاعات کامل فراخوان
مسابقه-پاویون-اکسپو-ایران-۲۰۲۵

هزینه ثبت نام: رایگان با ثبت نام

مجموع جوایز: مراجعه به جزییات فراخوان

وضعیت: آخرین مهلت ارسال آثار

اطلاعات کامل فراخوان
فراخوان-مسابقات-نورپردازی-۱۴۰۱

هزینه ثبت نام: رایگان و هزینه دار با ثبت نام

مجموع جوایز: مراجعه به جزییات فراخوان

وضعیت: مهلت ارسال و ثبت نام

اطلاعات کامل فراخوان
دومین-مسابقه-طراحی-خانه-دوست

هزینه ثبت نام: بین 120 تا 200 هزار تومان

مجموع جوایز: 35 میلیون تومان

وضعیت: آخرین مهلت ارسال آثار

اطلاعات کامل فراخوان
پانزدهمین-جایزه-معماری-ایران

هزینه ثبت نام: رایگان

مجموع جوایز: مراجعه به جزییات فراخوان

وضعیت: دارای بازه ی ارسال آثار

اطلاعات کامل فراخوان
دومین-دوره-جایزه-معماری-حفاظت

هزینه ثبت نام: رایگان

مجموع جوایز: مراجعه به جزییات فراخوان

وضعیت: دارای بازه ی ارسال آثار

اطلاعات کامل فراخوان

محتوای تصادفی (برای معرفی و انتشار با مدیر تماس بگیرید.)

Top