ورود به سایت
رمزتان را فراموش کرده‌اید؟

لطفاً نشانی ایمیل خود را‌ وارد کنید. از طریق ایمیل، پیوندی برای ساختن رمز تازه دریافت خواهید کرد.

بعد از زدن دکمه "دریافت رمز جدید" به صفحه اصلی سایت هدایت می شوید و یک ایمیل برای شما ارسال می شود.

ثبت نام در سایت
اطلاعیه کاربران

روزشمار آخرین فراخوان های اطلاع رسانی شده

2,866 بازدید
فراخوان-مسابقه-بین‌المللی-ایده‌هایی-برای-انطباق-کاربری-و-بازآفرینی-کارخانه-سیمان-ری

هزینه ثبت نام: رایگان با ثبت نام

مجموع جوایز: 350 میلیون تومان

آخرین مهلت: ثبت نام

اطلاعات کامل فراخوان
مسابقه-طراحی-سردر-دانشگاه-آزاد-کرمان

هزینه ثبت نام: رایگان بدون ثبت نام

مجموع جوایز: 22 میلیون تومان

آخرین مهلت: ارسال آثار

اطلاعات کامل فراخوان
مسابقه-طراحی-بوستان-ریحانه

هزینه ثبت نام: رایگان با ثبت نام

مجموع جوایز: 105 میلیون تومان

آخرین مهلت: ارسال آثار

اطلاعات کامل فراخوان
سردر-شهرک-خودرو-قم

هزینه ثبت نام: رایگان

مجموع جوایز: مراجعه به جزییات

آخرین مهلت: ثبت نام و ارسال آثار

اطلاعات کامل فراخوان
مسابقه پل کشف رود

هزینه ثبت نام: رایگان با ثبت نام

مجموع جوایز: 22 میلیون تومان

آخرین مهلت: ارسال آثار

اطلاعات کامل فراخوان
جایزه-ملی-خانه

هزینه ثبت نام: مراجعه به جزییات

مجموع جوایز: مراجعه به جزییات

آخرین مهلت: ثبت نام و ارسال آثار

اطلاعات کامل فراخوان
فراخوان-مسابقه-بین‌المللی-ایده‌هایی-برای-انطباق-کاربری-و-بازآفرینی-کارخانه-سیمان-ری

هزینه ثبت نام: رایگان با ثبت نام

مجموع جوایز: 350 میلیون تومان

آخرین مهلت: ثبت نام

اطلاعات کامل فراخوان
مسابقه-طراحی-سردر-دانشگاه-آزاد-کرمان

هزینه ثبت نام: رایگان بدون ثبت نام

مجموع جوایز: 22 میلیون تومان

آخرین مهلت: ارسال آثار

اطلاعات کامل فراخوان
مسابقه-طراحی-بوستان-ریحانه

هزینه ثبت نام: رایگان با ثبت نام

مجموع جوایز: 105 میلیون تومان

آخرین مهلت: ارسال آثار

اطلاعات کامل فراخوان
سردر-شهرک-خودرو-قم

هزینه ثبت نام: رایگان

مجموع جوایز: مراجعه به جزییات

آخرین مهلت: ثبت نام و ارسال آثار

اطلاعات کامل فراخوان
جایزه-ملی-خانه

هزینه ثبت نام: مراجعه به جزییات

مجموع جوایز: مراجعه به جزییات

آخرین مهلت: ثبت نام و ارسال آثار

اطلاعات کامل فراخوان
مسابقه پل کشف رود

هزینه ثبت نام: رایگان با ثبت نام

مجموع جوایز: 22 میلیون تومان

آخرین مهلت: ارسال آثار

اطلاعات کامل فراخوان
فراخوان-مسابقه-بین‌المللی-ایده‌هایی-برای-انطباق-کاربری-و-بازآفرینی-کارخانه-سیمان-ری

هزینه ثبت نام: رایگان با ثبت نام

مجموع جوایز: 350 میلیون تومان

آخرین مهلت: ثبت نام

اطلاعات کامل فراخوان
فراخوان-مسابقه-بین‌المللی-ایده‌هایی-برای-انطباق-کاربری-و-بازآفرینی-کارخانه-سیمان-ری

هزینه ثبت نام: رایگان با ثبت نام

مجموع جوایز: 350 میلیون تومان

آخرین مهلت: ثبت نام

اطلاعات کامل فراخوان
مسابقه-طراحی-سردر-دانشگاه-آزاد-کرمان

هزینه ثبت نام: رایگان بدون ثبت نام

مجموع جوایز: 22 میلیون تومان

آخرین مهلت: ارسال آثار

اطلاعات کامل فراخوان
مسابقه-طراحی-بوستان-ریحانه

هزینه ثبت نام: رایگان با ثبت نام

مجموع جوایز: 105 میلیون تومان

آخرین مهلت: ارسال آثار

اطلاعات کامل فراخوان
سردر-شهرک-خودرو-قم

هزینه ثبت نام: رایگان

مجموع جوایز: مراجعه به جزییات

آخرین مهلت: ثبت نام و ارسال آثار

اطلاعات کامل فراخوان
جایزه-ملی-خانه

هزینه ثبت نام: مراجعه به جزییات

مجموع جوایز: مراجعه به جزییات

آخرین مهلت: ثبت نام و ارسال آثار

اطلاعات کامل فراخوان
مسابقه پل کشف رود

هزینه ثبت نام: رایگان با ثبت نام

مجموع جوایز: 22 میلیون تومان

آخرین مهلت: ارسال آثار

اطلاعات کامل فراخوان
Top