خلاصه رویداد

نتایج نهایی و نمایش آثار مسابقه فرودگاه آینده در سال 2075 م

نتایج-فرودگاهاین رقابت در سراسر جهان مورد علاقه بیش از 500 ثبت نام کننده دانشجو در بیش از 50 کشور جهان بود. هر دانشجو یک استراتژی موجز و دقیق را توسعه داد تا اطمینان حاصل کند که تجربه فرودگاه آینده به همان اندازه کارآمد است که از لحاظ اجتماعی آگاهانه و زیست شناختی کارآمد است.

کورتیس فنترس مدیر مسئول طراحی در معماران فنترس گفت: "ما با کیفیت ارائه شده در طرح های این چالش جهانی بسیار تحت تاثیر قرار گرفتیم".

👇🏻 اطلاعات 👇🏻 برچسب ها: فرودگاه، فرودگاه آینده، اعلام نتایج، معماری فرودگاه
فراخوان انتشار آثار در جلد دوم «کتاب سال معماری معاصر ایران 1398-1396 »

اطلاعات بیشتراین رقابت در سراسر جهان مورد علاقه بیش از 500 ثبت نام کننده دانشجو در بیش از 50 کشور جهان بود. هر دانشجو یک استراتژی موجز و دقیق را توسعه داد تا اطمینان حاصل کند که تجربه فرودگاه آینده به همان اندازه کارآمد است که از لحاظ اجتماعی آگاهانه و زیست شناختی کارآمد است.

کورتیس فنترس مدیر مسئول طراحی در معماران فنترس گفت: "ما با کیفیت ارائه شده در طرح های این چالش جهانی بسیار تحت تاثیر قرار گرفتیم".

1st Place
Name: Thomas Smith
Citizenship: United Kingdom
School: University College Londonمنبع:

سایت مسابقات معماری و شهرسازی

 archicomp.ir


2nd Place and Winner of People’s Choice Award
Name: John Cyril Isaac
Citizenship: Philippines
School: University of Santo Tomas


3rd Place
Name: Jia Hua Yapp
Citizenship: Malaysian
School: Welsh School of Architecture, Cardiff University


People’s Choice Winner
Name: Claudio Nieto Rojas
Citizenship: Mexico
School: Architectural Association College in Londonلینک فراخوان فرودگاه آینده : فراخوان مسابقه معماری فرودگاه در سال 2075