ورود به سایت
رمزتان را فراموش کرده‌اید؟

لطفاً نشانی ایمیل خود را‌ وارد کنید. از طریق ایمیل، پیوندی برای ساختن رمز تازه دریافت خواهید کرد.

بعد از زدن دکمه "دریافت رمز جدید" به صفحه اصلی سایت هدایت می شوید و یک ایمیل برای شما ارسال می شود.

ثبت نام در سایت

خلاصه رویداد

مسابقه طراحی راهرو شهری

مسابقه-طراحی-راهرو-شهری
جوایز
 • مجموع جوایز: 210 میلیون تومان
 • رتبه اول: 120 میلیون تومان
 • رتبه دوم: 60 میلیون تومان
 • رتبه سوم: 30 میلیون تومان
راه ارتباطی
مشخصات
 • نوع فراخوان: ملی
 • نوع ارائه: چاپی
 • مکان: اصفهان - ایران
 • وضعیت: اطلاع رسانی فراخوان
بدون دیدگاه
4,124 بازدید
۱۲ بهمن ۱۴۰۱
صفحه اصلی
تذکر: سایت اطلاع رسانی مسابقات معماری و شهرسازی ایران برگزارکننده ی هیچ مسابقه ای نیست و فقط مسابقات موجود را اطلاع رسانی می کند و از نیت هیچ برگزارکننده ای مطلع نیست که آیا نتایج را اعلام و جوایز را پرداخت می کنند یا خیر. بنابراین با توجه به جمیع شرایط موجود و با مطالعه کامل فراخوان و بررسی آن اقدام به شرکت یا عدم شرکت در مسابقه کنید. ضمنا اطلاع رسانی مسابقه دلیل بر این نیست که نقص نداشته باشد.

محتوای تصادفی (برای معرفی و انتشار با مدیر تماس بگیرید.)

جزییات کامل رویداد

مسابقه طراحی راهرو شهری

مسابقه طراحی راهرو شهری «زاینده رود… آبشار… بازپیوند…»

.

اداره خلاقیت و نوآوری شهرداری اصفهان برگزار می کند: فراخوان مسابقه طراحی راهرو شهری «زاینده رود… آبشار… بازپیوند…»

سخن کارفرما:

رویکردهای طراحی شهرسازی و معماری در شهر خلاق، فراتر از الگوهای مهندسی به مفهوم کلاسیک آن است. در مهندسی کلاسیک بیشتر به زیرساخت‌های سخت، مثل جاده‌ها و مسکن یکنواخت و ساختمان‌های اداری معمولی توجه می‌کنند؛ اما شهر خلاق مردم را به کارکردن با قوه تخیل بر می‌انگیزد و هم زمان به زیرساخت‌های سخت و نرم توجه می‌کند. در شهر خلاق اهتمام به توسعه فیزیکی و مکان سازی و طراحی شهری نیز باید زمینه ارتباط بیشتر مردم با یکدیگر را فراهم آورد. این نگرش در حوزه شهرداری اصفهان نیز بروز یافته و نتیجه عملی تحقق نتایج آن شاید روشی عدالت محور را طلب می‌نماید.

.

برگزاری مسابقات به منظور جذب حداکثری مشارکت متخصصان در امور شهر توسط اداره خلاقیت و نوآوری شهرداری اصفهان روشی است که در این راستا تبیین گردیده است.

.

بها دادن به ابتکارها و ریسک پذیری مدیران شهری در اجرای خلاقانه پروژه‌ها و طرح‌ها از جمله مهم‌ترین اهداف برگزاری مسابقات است که با استانداردهای ملی و با داوران خبره برگزار می‌شود. دبیرخانه مسابقه ابتدا نیاز شهر را در حوزه‌های مختلف عمران، شهرسازی، معماری، خدمات شهری و … بررسی می‌کند و طی فراخوان اعلام شده صاحبان ایده و طرح را به میدان خلاقیت فرا می‌خواند.

بیــان مســأله و استــراتژی

از دیرباز بستر جنوب شرقی رودخانه زاینده‌رود (جایی که ما به عنوان محدوده سکونتگاهی آبشار می‌شناسیم) سکونتگاهی بوده که بخشی از پویایی آن از هم‌پیوندی مناسب با بستر طبیعی رودخانه زاینده‌رود میسر شده است. ساماندهی بستر حاشیه رودخانه زاینده‌رود با ایجاد فضاهای سبز طراحی شده و ایجاد حریم برای این محدوده سبز با محورهای سواره از چند دهه پیش به این سو در حاشیه این رودخانه عملاً سیما، منظر و عملکرد غالباً انسان محور آن دچار تغییر و تحول شد.

.

با اینکه در حال حاضر، با گستره فضای سبز مطلوبی مواجه هستیم که پیشبینی عملکردهای ورزشی در آن موجب شده به نقطه جاذب ساکنین منطقه و شهروندان شهر اصفهان تبدیل شود، منتها نگاهِ ماشین‌محور و منبعث از این نگرش، احداث محورهای سواره که عملاً حلقه‌ی ترافیکی نخستِ شهر در شمال و جنوب این رودخانه است منجر به عدم سهولت دسترسی پیاده ساکنان منطقه مسکونی آبشار به این حاشیه‌ی سبز و خدماتی است که در آن ارائه می‌شود. وقوع تصادفات جاده‌ای در این محور که معمولاً برای عبور ساکنین منطقه از خلال خیابانی که حاشیه رود زاینده رود مورد استفاده واقع می‌شود، ضرورت تعریف این پروژه را چندین برابر می‌نماید.

.

ضلع جنوبی محدوده سایت، کوی و برزنی به نام کوچه مسجد کاظمیه وجود دارد که از اهداف و نقطه اصلی این بازپیوند می‌باشد. در نزدیکی این کوچه، پلی آهنین همچون پروتوتایپ‌های اجراشده در سراسر ایران برای عبور شهروندان تعبیه شده است ولی چندان از آسیب‌های این جدا افتادگی فضایی جلوگیری نکرده است. این جداشدگی بافت‌ها و نحوه مواجهه شهرسازان و معماران در بازپیوند این فصل‌ها می‌باید مورد مداقه مجدد قرار گیرد و در جواب به پرسش‌ها، ملاحظات شهروند مدارانه لحاظ گردد.

.

در این میان بی‌شک نگرش‌های ابژه انگارانه که نمود آن پل‌های بالا آمده و یا زیرگذرهایی است که در ایران برای عبور شهروندان طراحی شده است باز هم، شهروندان را دچار سختی نموده و این سوال را هرچه بیشتر در ذهن انسان معاصر طرح می‌نماید: که چرا کرامت انسان این گونه در مقابل ماشین کم رنگ است؟

.

استراتژی مواجهه با این چالش در سطوح مختلف این رقابت، رسیدن به راه حلی خلاقانه و شهروند مدار برای دسترسی ساکنین محله آبشار و بازپیوند گستره پروژه می‌باشد؛ شاید الگویی؛ نه برای رونوشت برداری بلکه برای تعمیم جوهره نگرش طرح و باز طرح این نگرش در اتصال بافت‌های جدامانده و یا جدا افتاده واقع گردد.

چه خواسته‌ای از مسابقه داریم؟

این مسابقه در پی پاسخگویی به چند مسئله است:
  • چگونه می‌توان از نگاه ابژه محور به موضوع مسابقه و موضوعات شهری رهایی یافت و شاهد نگرشی زمینه‌گرا با اندیشه بازپیوند بود؟
  • چگونه می‌توان شرایط فضایی و کیفی ایجاد نمود که در سطح شهر، شاهد طرح‌هایی باشیم که در آن، اصالت به شهروند داده شده باشد؟ نه اصالت نصف و نیمه‌ای که جواب‌های گذشته مانند پل‌های هوایی و یا زیرگذرهای عابر به ما ارزانی داشته‌اند.
  • چگونه می‌توان شرایط آسایش و امنیت شهروند را در عبور از بافت‌های جدا افتاده با نگرش بازپیوند فضایی فراهم آورد؟
  • چگونه می‌توان این پروژه را در دیگر محدوده‌های محور زاینده رود و یا دیگر بافت‌های جدا افتاده تسری داد؟
  • چگونه می‌توان فضاها و کریدورهای حرکتی و کیفیت‌های گوناگون ایجاد کرد که به تجربه متفاوت شهروند منجر گردد؟

جوایز مسابقه طراحی راهرو شهری:

  • رتبه اول: ۱۲۰ میلیون تومان
  • رتبه دوم: ۶۰ میلیون تومان
  • رتبه سوم: ۳۰ میلیون تومان
  • اشــاره: هیئــت داوران در صــورت صلاحدید می تواننــد عـلاوه بــر تعییــن رتبه هــای برتــر، طــرح یــا طرح هایــی را شایســته تقدیــر اعــام نماینــد.

تقویم:

اشــاره۱: بــه دلایل امــکان وجــود محدودیتهایــی کــه در نتیجــه بــروز بحــران هرگونــه حـوادث غیـر مترقبـه ممکـن اسـت در طـول ایـن مسـابقه حـادث گـردد، برخـی از تاریخ هـا در تقویـم مسـابقه در بازه هـای زمانـی مشـخصی تعریـف شـده اسـت و در طـول فرآینـد برگــزاری مســابقه، تاریــخ و اطلاعــات زمانــی دقیــق هــر کــدام از رویدادهــا از طریــق مکانیزم هــای اطــلاع رســانی بــه اطلاع شــرکت کننــدگان عزیــز خواهــد رســید.
  • اعلام فراخوان و آغاز ثبـت نـام: ۱۴۰۱/۱۱/۰۴
  • برگـزاری جلسـه توجیهـی شـرکت کننـدگان بـا حضـور ارکان مسـابقه و بازدیـد حضـوری از محل پــروژه : ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ الی ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
   • اشــاره ۱ :برگــزاری جلســه توجیهــی در حــدود پیشــنهاد اســت کــه منــوط بــه اعلام نیــاز داوران و تاییــد کارفرمــا می باشــد.
   • اشـاره ۲ :بازدیـد حضـوری از پـروژه در حـدود پیشـنهاد اسـت کـه منـوط بـه اعلام نیـاز داوران و تاییــد کارفرمــا می باشــد.
  • تاریخ پایـان ثبـت نـام: ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ ۱۴۰۱/۱۲/۱۸
  • تاریــخ آغــاز تحویــل آثــار: ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ ،ســاعت ۸ صبــح ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
  • تاریـخ پایان تحویـل آثـار:  ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ سـاعت ۸ بعد ازظهر ۱۴۰۱/۱۲/۲۴
  • ارزیابـی فنی و کمی طرح ها توسـط گروه مدیریـت: در بـازه ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ الـی ۱۴۰۱/۱۲/۰۸
  • قضاوت آثار و تهیه و تدوین صورتجلسـه نهایی داوران : در بازه ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ الی ۱۴۰۱/۱۲/۱۶
  • اعلام عمومی نتایـج مسـابقه: ۱۴۰۱/۱۲/۱۸
  • فرآیند بررسـی شـکایات و اختلافات: ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ الی ۱۴۰۱/۱۲/۲۰
  • تهیه، تدوین و نشـر گزارش پیشـبرد مسـابقه: در بازه ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ الی ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ تاریـخ دقیـق برگـزاری مراسـم اختتامیـه و نمایشـگاه و رویدادهـای جانبـی در طـول فرآینـد برگـزاری مسـابقه، اطلاع رسـانی خواهـد شـد.

شاخص‌ های داوری:

  • اتصال انسان و محیط طبیعی
  • سهولت حرکت و دسترسی
  • توجه به منظر بصری، تاریخی و همچنین توجه به حریم زاینده رود
  • توجه به توسعه اقتصادی
  • تحلیل مناسب ترافیکی
  • عدم ایجاد فضاهای نا امن و غیر قابل دفاع

هیئت داوران (به ترتیب حروف الفبا):

داوران اصلی:

 1. مرتضی ادیب
 2. فیروز فیروز (دبیر)
 3. رامین مدنی
داور جانشین:
  • علی افشار

نحوه ثبت نام:

ثبت نام مسابقه از طریق سایت مسابقه انجام می‌ گیرد. با مراجعه به لینک ثبت نام، فرم ثبت نام را دانلود کرده، پس از تکمیل، در سایت آپلود نمایید. بعد از دریافت کد رهگیری، ثبت نام نهایی خواهد شد.

هزینه ثبت نام:

شرکت در این مسابقه رایگان می باشد.

.

اشاره: فایل اتوکد سایت، اقلیم، فرم ها، شرح وظایف ارکان، آیین نامه ها و تصاویر و فیلم های محدوده در پوشه ای به نام «پیوست» جهت دانلود و بهره برداری در اختیار شرکت کنندگان محترم پس از ثبت نام قرار خواهد گرفت.

دانلود:

برنامه مسابقه طراحی راهروی شهری(فایل pdf فراخوان)

.

(برای اطلاع از جزییات کامل فراخوان حتما فایل بالا دانلود شود.)

دبیرخانه مسابقه طراحی راهرو شهری:

  • شماره ثابت: ۹۵۰۱۴۰۰۰-۰۳۱
  • شماره همراه: ۰۹۱۳۸۰۳۹۲۹۵
  • آدرس پست الکترونیک: info@ivanculturalgroup.com
  • آدرس: اصفهان، خیابان خاقانی، حدفاصل خیابان خواجه پطروس و وحید، نبش کوچه ۳۱، خانه تاریخی صفوی
شبکه های اجتماعی سایت مسابقات معماری و شهرسازی Archicomp.ir  
سایت فراخوان زنجیره فرهنگی ایوان
بدون دیدگاه
4,124 بازدید
۱۲ بهمن ۱۴۰۱
صفحه اصلی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران

شما هم نظرات خود را در مورد این پست به ما بگویید!

دیدگاهتان را بنویسید

Top