پروژه معرفی شده

انبار سیستم اثر مهران خوشرو

خلاصه رویداد

فراخوان مسابقه طراحی فضای تعاملات اجتماعی شهر بستک

بستک

مجموع جوایز


 • 18 م ت
 • نفر اول: 10 م ت
 • نفر دوم: 5 م ت
 • نفر سوم: 3 م ت

مشخصات


 • نوع:
  مسابقه ملی
 • شرکت در فراخوان:
  رایگان
 • مکان:
  بستک - ایران

راه ارتباطی:


 • 07644322258
👇🏻 اطلاعات 👇🏻 برچسب ها: مسابقه معماری، فضای تعاملات، فضای شهری، اجتماعی

اطلاعات بیشتر

فراخوان مسابقه طراحی فضای تعاملات اجتماعی شهر بستکتعریف

مکان تعامل اجتماعی برای اجتماع افرادی است که به صورت مستمر و در زمان های نسبتا ثابت از آن استفاده می کنند و حضور در آن آزادانه است و افراد در آن به گفت و گو، بازی کردن، کسب اطلاعات، استراحت کردن و ... میپردازند. نکته اصلی در رابطه با این موضوع ماندن در فضاست. تعبیه امکانات ماندن در فضاهای عمومی و مناطق شهری از اهمیت بالایی برخوردار است.

     - وجود فرصت های مطلوب برای نشستن
      - زمینه ی مناسب برای فعالیت هایی از جاذبه های اصلی فضای عمومی شهر هستند مانند: استراحت کردن،بازی های جمعی،تماشای مردم و گفت و گو.


مکان تعامل اجتماعی یک عملکرد عمومی و اجتماعی است.که از دیرباز در فرهنگ و جامعه یران وجود داشته و جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است با توجه به بعد فرهنگی این فضا، مرکز شکل گیری جنبش ها و نشست ها و اجتماع های گروهی متعددی میتواند باشد .
مکان تعامل اجتماعی یک فضای شهری است، شامل فضای باز و بسته است که به نوعی تبلور ماهیت زندگی و تعامل جمعی میباشد.

فضایی است که شهر از طریق آن می تواند هویت خود را با شهروندان به تعامل بگذارد. فضایی است که شاکله ي شهر در آن بروز پیدا می کند. یکی از ظرفیت هاي عمومي فضاي شهري براي بهبود کیفی کارکرد شهر است که می تواند فضاهاي شهري را سرزنده کند و حس تعلق خاطر شهروندان را به شهر افزایش دهد. فضایی باز یا بسته که جزئی از فضاي عمومی شهر است و داراي محدوده اي تعریف شده است و می تواند جزئی از یک فضاي بزرگ تر باشد یا هویت مستقل داشته باشد.

مکان تعامل اجتماعی پاسخی به نیازهاي بعد اجتماعی انسان است که در کنار سایر فضاهاي بازشهري نظیر میدان گاه ها، پیاده راه ها، پارك ها و... ازضروریات زندگی شهري هستند و تولید و تقویت آن ها از مسایل قابل توجه جامعه است و براي آنکه مورد استقبال شهروندان قرار گیرند و عملکرد مؤثرتري داشته باشند باید با استفاده از راهکارهاي مناسب طراحی، مدیریت و تقویت شوند.


ضرورت طراحی

فضاهای عمومی در شهر ها مکانی برای تعامل اجتماعی رفع نیاز های روزمره و زندگی عمومی در شهرها هستند. این فضاها در طول زمان و بر اساس شرایط اجتماعی، اقتصادی،فرهنگی تغییر میابند .

فضای شهری یک مفهوم کالبدی نیست بلکه کنش تعاملات شهروندی و فعالیت های شهر یا عرصه بروز تعاملات اجتماعی است. به عبارتی شرط فضای تعامل شهری این است که در آن تعامل و مراوده صورت گیرد.

فضای تعامل اجتماعی مناسب را فضایی میتوان نام برد که عموم مردم به آن دسترس ی فیزیکی و بصری دارند به بیان دیگر فضای تعامل شهری ظرف فعالیت های شهری و بستری برای تعاملات اجتماعی و زمینه سازشکل گیری سرمایه اجتماعی به شمار می آیند.

با توجه به موارد ذکر شده جایگاه فضای تعامل شهری در محله ها و شهر ها جهت افزایش تعاملات اجتماعی میان افراد و جامعه و پیشگیری از فردگرایی د ر جامعه امری ضرو ری است به همین منظور طراحی مکان تعامل اجتماعی در شهر بستک به دلیل احساس نیازبه مکان تعاملات شهری پیشنهاد گردید.


عوامل کالبدی اثر گذار بر مکان تعامل اجتماعی

برخوداری از تسهیلات جهت نشستن

وجود مبلمان نشیمنگاهی مانند سکو، نیمکت، پله وجاهایی که بتوان به آنها تکیه داد یکی از مهمترین ویژگی هاي مهمترین ویژگی هاي مکان تعامل محسوب می شود که جهت افزایش بازدهی فضا مؤثر هستند.


نورپردازي فضا

نورپردازي مناسب فضا هم به منظور امکان بهره برداري در ساعات مختلف روز و هم به منظور جلوگیري از جلوگیري از تبدیل شدن این فضا به فضاهاي تاریک، دنج و خطر آفرین در شب، در بهبود و ارتقا فضا تاثیر گذار فضا تاثیر گذار هستند.
وجود تعادل در سایه و آفتاب: وجود سایه یکی از مهمترین عوامل براي تامین آسایش کاربران می باشد. لذا لازم است با اتخاذ تمهیداتی در فضا ایجاد سایه نمود این کار با عناصر مختلفی از جمله پوشش گیاهی، سایه بان و .. امکان پذیر می باشد.


دسترسی آسان و مناسب به سایر فضاها

همواره باید به این نکته توجه نمود که مکان های تعامل شهري با فضاي پارك یا سایر تسهیلات سرگرم کننده و تفریحی در شهر متفاوت اند و احداث هر گونه فضا جهت رفع سایر نیازها در این فضاها ممنوع است لذا براي رفع نیازهاي مذکور بهتر است این فضاها در دسترسی مناسب و راحت با سایر کاربري هاي مجاور باشند.


قابلیت نظارت

برای جلوگیري از برو مشکلاتی از قبیل تبدیل شدن مکان تعامل شهری به فضاي تجمع افراد شرور و ایجاد مزاحمت براي شهروندان لازم است فضاي تعامل شهری به گونه اي طراحی شود که امکان بازرسی مداوم و نظارت ساکنان بر این فضاها وجود داشته باشد این موضوع کمک می کند ساکنان و صاحبان کاربري هاي مجاور به گونه اي بر روي این فضاها تسلط داشته باشند.


آرامش

گرچه در قسمت قبلی از نظارت بر این فضاها صحبت شد اما آنچه مسلم است این است که نباید این نظا رتبه گونه اي باشد که آرامش فضا را براي استفاده کنندگان از بین ببرد. همچنین محل قرارگیري این فضاها باید به گونه اي انتخاب شود که عواملی از قبیل تردد بیش از اندازه خودروها، شرایط آب و هوایی، شلوغی، سر و صدا و ...سبب بر هم خوردن آرامش محیط نشود.


دنج بودن

در انتخاب محل ایجاد مکان تعامل و نیز طراحی فضا می بایست به دو اصل همزمان توجه نمود. در درجه اول می بایست طراحی به گونه اي باشد که امکان نظارت صاحبان کاربري هاي مجاور و سای ر شهروندان فراهم شود. به علاوه به عنوان اصل دوم رعایت این نکته الزامی است که این نظارت نباید به گونه اي باشد که دنج بودن فضا را خدشه دار کند.


خودمانی بودن

یکی از مهمترین اصول در طراحی فضاي تعامل اجتماعی القاي حس خودمانی بودن و صمیمیت در فضاست
بازدیدکنندگان باید در فضا حس نزدیکی داشته باشند تا تعاملات اجتماعی در فضا برقرار شود.
حاوي مبلمان: استفاده کردن از مبلمان در فضا در افزایش بازدهی فضا موثر است.


منظر سازی

زیبایی محوطه مکان تعامل در ایجاد و افزایش میل و رغبت در بازدیدکنندگان در استفاده از فضا مؤثر است.
استفاده از هنر در طراحی و آراستن محوطه: استفاده از مجسمه و یا طراحی و نقاش ی هاي بر روي زمین که سبب افزایش دعوت کنندگی شهروندان می شود.


سازگار نمودن شکل مناسب محوطه با عملکرد خاص فضا

در واقع عملکرد اولیه و اصلی فضاهاي تعامل شهری ، جمع نمودن اقشار و گروه هاي مختلف جامعه باشد. در سطح محلاتی که زمین لازم براي احداث پارك وجود ندارد،فضاهای تعامل شهری،بهترین گزینه براي ایجاد تعاملات اجتماعی در محله هستند.
فضاهای تعامل شهري براي اینکه بتوانند به خوبی ایفاي نقش کنند و سبب هویت بخش ی به محله و شهروند شوند خود نیز باید داراي هویت باشند.


خصوصیات فضای مورد نظر

تامین شرایط محیطی مناسب

 • - با پوشش مناسب سایه انداز با امکان تهویه طبیعی و یا حداکثر با استفاده از پنکه و همچنین تامین روشنایی مورد نیاز جهت برگذاری دورهمی در ساعات شبانه از امتیاز خاص بر خوردار است.
 • - نحوه ی استقرار محل نشستن به نحوی برنامه ریزی شود که مکان برگزاری یک مجلس بزرگ و یا تعدادی جلسات کوچک فراهم باشد.
 • - محل های نشستن به صورت سکوی ثابت ارجح است.
 • -امکان بهره گیری از مکان یاد شده در تمامی ساعات شبانه روز فراهم باشد.
 • - مجموعه به صورت خودکفا و باز (بدون ورودی های کنترل شده متعارف) به نحوی برنامه ریزی شود که حداقل بار مالی در خصوص نگهداری ساختمان را نیاز داشته باشد و با کمترین هزینه بهره وری گردد.

کاربری مورد نظر:

جدول متراژ کاربری های مورد نظر

عنوان فضا متراژ فضای انتخاب شده
طراحی فضای تجاری 50 متر
طراحی فضای اصلی گردهمایی 500 متر
طراحی فضای سرویس + خدمات 30+ 30 (انبار) متر

محوده طراحی 610 متر


آئین نامه و شرایط اختصاصی مسابقه:

 • ۱- شرکت در این مسابقه برای همه علاقه مندان آزاد است.
 • ۲- مسابقه حاضر به صورت آزاد و در یک مرحله برگزار می گردد.
 • ۳- در مورد افراد حقیقی که به صورت گروهی در مسابقه شرکت خواهند نمود تنها فردی که به عنوان سر گروه ثبت نام می کند جهت انجام مراحل مسابقه به رسمیت شناخته می شود.
 • ۴- آثار قبل از ارائه به هیات داوران توسط دبیرخانه مسابقه بررسی می شود و در صورت رعایت شرایط مسابقه و مسائل فنی، جهت داوری نهایی به هیات داوران ارجاع خواهد شد.
 • ۵- هیچ گونه نام، نام خانوادگی، آدرس، کد و نشانی نباید بر روی شیت ارسالی درج شود.
 • ۶- شرکت کنندگان بعد از ارسال طرح (در ۲ (دو) شیت ۷۰*۵۰ سانتی متر) به ایمیل h.memaribastaki@gmail.com یک کد دریافت می کنند که مشخص کننده طرح ارسالی شما می باشد.
 • ۷- برگزار کننده در قبال تاخیر و یا خسارت وارده به مدارک قبل از تحویل آن به دبیرخانه مسئولیتی را بر عهده نمی گیرد.
 • ۸- ارسال اثر توسط شرکت کنندگان به منزله قبول مقررات است.
 • ۹- تصمیم گیری در مورد مسائل پیش بینی نشده بر عهده برگزار کننده بوده و متعاقبا به اطلاع عموم خواهد رسید.
 • ۱۰- ارسال اثر توسط شرکت کنندگان به منزله اعلام مالکیت اثر است. در صورت اثبات عدم صحت این موضوع، شرکت کننده مورد نظر از مراحل مسابقه حذف شده و به مراجع قضائی معرفی خواهد شد.
 • ۱۱- به آثاری که پس از مهلت مقرر به دبیرخانه مسابقه ارسال شود به هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مدارک لازم برای ارائه به مسابقه:

 • 1-طرح ها در ۲ شیت در ابعاد ۵۰*۷۰ سانتیمتر طراحی شود.
 • 2-طرح ها در قالب پلان،نما،برش و 3بعدی ارائه گردد.
 • 3-طرح های خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
 • h.memaribastaki@gmail.com
 • 4-طرح ها را بصورت پرینت شده در ۲ شیت در ابعاد بالا به آدرس زیر ارسال کنید(الزامی)
 • استان هرمزگان-شهرستان بستک-ساختمان فرهنگی مسجد جامع بستک-طبقه دوم -دبیرخانه همایش معماری
 • کد پستی:۷۹۶۱۷۱۳۵۵۱

توجه:

 • ۱- هیچ نشانی از قبیل: نام.نام خانوادگی.کد.تلفن و غیره نباید روی شیت نوشته شود.
 • ۲- شما بعد از ارسال از طریق ایمیل یک کد دریافت میکنید که مشخص کننده طرح ارسالی شما می باشد.
 • ۳-جهت اطلاعات بیشتر با شماره۰۹۱۷۷۶۲۵۱۸۰ و ۰۷۶۴۴۳۲۲۲۵۸ تماس بگیرید.

👇🏻 دانلودها

دانلود فایل فراخوان و محدوده سایت

منبع اطلاع رسانی:

سایت مسابقات معماری و شهرسازی

 archicomp.irهیات داوران

 • 🔹 مهندس هوشنگ مهر اردلان
 • 🔹 مهندس شهاب الدین ارفعی
 • 🔹 مهندس محمد حسن مومنی
 • 🔹 دکتر فریدون فراهانی (داور علی البدل)

دبیرخانه مسابقه:

 • استان هرمزگان، شهرستان بستک، ساختمان فرهنگی مسجد جامع بستک، طبقه دوم، دبیرخانه همایش معماری، کد پستی ۷۹۶۱۷۱۳۵۵۱
 • تلفن: ۰۹۱۷۷۶۲۵۱۸۰ و ۰۷۶۴۴۳۲۲۲۵۸
 • h.memaribastaki@gmail.com

سایت فراخوان:


جوایز

 • مجموع جوایز: 18 میلیون تومان
 • نفر اول: 10 میلیون تومان
 • نفر دوم: 5 میلیون تومان
 • نفر سوم: 3 میلیون تومان

برنامه زمانی

 • آخرین مهلت ارسال آثار: ۹۷/۱۲/۰۶
 • اعلام نتایج: ۹۷/۱۲/۰۹ (اعلام نتایج در همایش معماری بستکی)


لینک مرتبط: اعلام نتایج مسابقه «طراحی فضای تعاملات اجتماعی شهر بستک»
Top