اطلاعات بیشتر

نتیجه فراخوان نام جایگزین واژه پردیس دانشگاه تهران

نتایج-پردیس


اطلاعیه:

اطلاعیه دانشگاه تهران در خصوص نتایج «فراخوان پیشنهاد واژه جایگزین به‌جای کلمه پردیس»


بسمه تعالی

ضمن تشکر از کلیه شرکت‌کنندگان گرانقدر که در پی انتشار فراخوان «پیشنهاد واژه جایگزین به جای کلمه پردیس»، واژگان پیشنهادی خود را ارسال کردند، نکات زیر را به استحضار می‌رساند:

۱ - پس از دریافت واژگان در مهلت مقرر، هیأت رئیسه دانشگاه با توجه به فراوانی و تنوع واژگان رسیده، کمیته‌ای را مأمور بررسی تخصصی موضوع نمود. این کمیته که متشکل از استادان طراز اول دانشگاه بود، پس از بررسی تخصصی موضوع، سه واژه را انتخاب و به هیأت رئیسه دانشگاه پیشنهاد نمود که شرح آن در ادامه این اطلاعیه می‌آید. هیأت رئیسه دانشگاه نیز این سه واژه را به عنوان واژگان منتخب از بین کل واژگان ارسالی مورد تأیید قرار داد، اما استفاده از هریک از این واژگان بجای کلمه «پردیس» منوط به بررسی‌های بیشتر شده است، که در حال سپری ساختن مراحل مربوط است.

۲ - برای سپاس از شرکت‌کنندگان گرانقدر، هیأت رئیسه دانشگاه با وجود اینکه حجم جوایز فراخوان، قبلاً مصوب شده بود، به پاس استقبال فراوان شرکت‌کنندگان گرامی و با عنایت به اینکه تعداد پیشنهاددهندگان هر یک از واژه‌های مصوب، بیش از عدد اعلام شده بود، با افزایش مقدار جوایز، به شرحی که در جدول آمده است، تعداد جوایز را افزایش داد و آنها را به صاحبان واژه‌های برگزیده اعطا خواهد کرد.

۳ - بررسی تخصصی و انتخاب واژه‌های مصوب از میان حجم انبوه پیشنهادهای ارسالی، نیازمند تشکیل جلسات متعدد کاری و اداری بود. به همین جهت، زمان اعلام نتایج از برخی تاریخ‌های اعلام شده فراتر رفت که پیگیری‌های مخاطبان را به دنبال داشت. از اینرو از کلیه عزیزان از تأخیر ناخواسته عذرخواهی می‌نماید.

۴ - یادآوری می‌شود که جایزه واژگان منتخب، تنها به پیشنهاددهندگانی تعلق می‌گیرد که درخواست خود را از طریق ایمیل اعلام‌شده یا آدرس ذکرشده در فراخوان ارسال نموده‌اند و پیشنهادات تلفنی یا شفاهی در جریان بررسی قرار نگرفت.

۵ - هماهنگی لازم با برندگان گرامی این فراخوان، از طریق ایمیل، جهت دریافت جوایز خود صورت خواهد گرفت.منبع:

سایت مسابقات معماری و شهرسازی

 archicomp.ir

سکه تمام بهار آزادی:

 • پیشنهاد دهنده های این واژه برنده یک سکه تمام بهار آزادی شدند.

 • -محمدحسین امامی
 • -اکرم میررضایی
 • -مهدی متین‌جاوید
 • -محمدجواد یزدان‌پناه

دانش کوی:

 • پیشنهاد دهنده های این واژه برنده یک سکه ربع بهار آزادی شدند.

 • -معین احمدی
 • -محمدجواد عظیمی
 • -غلا‌م‌حسین کریمی
 • -نعمتیان
 • -نجارزاده
 • -آذردخت جلیلیان
 • -صادق واعظ‌زاده
 • -مریم طوطیان
 • -عباس به‌پژوه

دانشمان:

 • پیشنهاد دهنده های این واژه برنده یک سکه ربع بهار آزادی شدند.

 • -جعفری
 • -محمد همتی
 • -محمدعلی بشارت
 • -محمدحسین جعفری مقدم‌فرد
 • -روشنک رضا
 • -مسعود دیبایی
 • -فوقی
 • -مصیب قره‌بیگی
 • -مجید پویامهر

اطلاع رسانی:

سایت مسابقات معماری و شهرسازی

مسابقه معماری