اطلاعات بیشتر

اعلام نتایج و نمایش آثار جشنواره مکران گنج بی پایان

نتایج-مکران


رتبه های برتر بخش مسکن بومی:

  • - رتبه اول:تیم دانشگاه آزاد واحد تهران شمال / سرگروه: محمدرضا افتخاری
  • - رتبه دوم:تیم دانشگاه خاتم تهران/ سرگروه: محمدرضا واعظی
  • - رتبه سوم:تیم دانشگاه شهید بهشتی/ سرگروه: مریم عدالتیان

رتبه های برتر بخش ایده بازار دریایی:

  • - رتبه اول:نورا برزکار
  • - رتبه دوم:حسن زارعی
  • - رتبه سوم:هادی موتاب لاله

مراسم:منبع:

سایت مسابقات معماری و شهرسازی

 archicomp.ir


رتبه های برتر بخش مسکن بومی:

  • - رتبه اول:تیم دانشگاه آزاد واحد تهران شمال / سرگروه: محمدرضا افتخاری
  • - رتبه دوم:تیم دانشگاه خاتم تهران/ سرگروه: محمدرضا واعظی
  • - رتبه سوم:تیم دانشگاه شهید بهشتی/ سرگروه: مریم عدالتیان

رتبه برتر

این صفحه در صورت ارسال کارهاتون به ادمین تلگرامی به آدرس spiritfog@ به روز خواهد شد.

اطلاع رسانی:

سایت مسابقات معماری و شهرسازی

مسابقه معماری