شرایط و قواعد قرارگیری در یکی از فهرست های سه گانه

قرارگیری مسابقات و جایزه های گذشته در لیست سیاه با رای گیری در کانال های تلگرام و اینستاگرام مجموعه مسابقات معماری و شهرسازی archicomp.ir صورت خواهد گرفت. (نیاز به رای بالای 60 درصد دارد.)


شرایط فهرست سبز
در فهرست سبز جایزه ها و مسابقاتی قرار می گیرند که ساختار درست یک مسابقه/جایزه از جمله:
  • 🔹 فراخوان مناسب و صحیح
  • 🔹 داشتن داوران مشخص و معین
  • 🔹 جوایز مشخص
  • 🔹 برنامه زمانی مناسب و اجرای برنامه زمان بندی به طور دقیق
  • 🔹 برگزاری اختتامیه همراه با اهدای جوایز یا اهدای جوایز در زمان تعیین شده
داشته باشند قرار می گیرد.

شرایط فهرست زرد
🔹 در فهرست زرد جایزه ها/مسابقاتی قرار می گیرند که یکی از موارد فهرست سبز را ناقص اجرا کنند یا با تاخیر اجرا شود تمدید مناسب و مقعول یک مسابقه شامل فهرست زرد نخواهد شد.(تمدید مناسب تمدیدی هست که یک سوم به پایان آن فراخوان زمان باقی مانده باشد.)
🔹 مسابقاتی که در حین برگزاری دچار تغییرات مهمی از جمله تغییر در داوران و یا کاهش جوایز شوند در فهرست زرد قرار می گیرند.
🔹 داورانی که در حین برگزاری فراخوان جایگزین داور دیگری هم بشوند در لیست زرد قرار می گیرند.
🔹 هر جایزه/مسابقه بین المللی که باعث مخدوش کردن نمادهای ملت ایران شود در لیست زرد قرار خواهد گرفت.

شرایط فهرست سیاه
🔹 مواردی در فهرست سیاه قرار می گیرند که دوبار در لیست زرد قرار بگیرند یا اینکه مسابقه/جایزه اعلام نتایج نشود یا جوایز پرداخت نشود.
(عدم اعلام نتایج یا نپرداختن جوایز و ناقص پرداختن جوایز آن مسابقه را مستقیما در لیست سیاه قرار می دهد).

تبصره: مسابقه/جایزه ای از فهرست سیاه خارج می شود که گذشته را جبران کند که در این صورت به لیست زرد منتقل خواهد شد.


تذکر به معماران، داوران و شرکت کنندگان اگر فردی در هر مقام و منصبی در مسابقه ای شرکت کند که آن مسابقه/جایزه یا عوامل برگزارکننده آن در فهرست سیاه قرار گرفته باشند خودش در فهرست زرد قرار خواهد گرفت.

فهرست و معرفی مسابقات مختلفاین فهرست به روز رسانی می شود

عنوان مسابقه برگزارکننده داوران
(جز فهرست سیاه محسوب نمی شوند)
توضیحات
مسابقه طراحی یادمان میدان آزادی کرمان 1395 شهرداری کرمان 1395
(علی بابایی 94-96)
ایرج اعتصام - کوروش حاجی زاده - آرتور امید آذری - رضا افهمی - آژنگ بقایی این مسابقه سال 1395 اطلاع رسانی شد در 1396 اعلام نتایج مرحله اول شد ولی هرگز نتایج نهایی اعلام نشد.
فراخوان طراحی المان و میادین شهر کاشان 1397 سازمان زیباسازی شهرداری کاشان سید مجتبی موسوی - عباس اکبری - سعید طالعی - اعظم سادات رضوی زاده در این مسابقه برگزارکننده هیچ اثری را حایز رتبه برتر نداست و از 20 میلیون جوایز تعیین شده فقط 7.5 میلیون تومان را به نفرات تقدیر شده اختصاص داد. کما اینکه موارد تخلفی در سال های گذشته نیز داشته است.

این فهرست به روز رسانی می شود