ورود به سایت
رمزتان را فراموش کرده‌اید؟

لطفاً نشانی ایمیل خود را‌ وارد کنید. از طریق ایمیل، پیوندی برای ساختن رمز تازه دریافت خواهید کرد.

بعد از زدن دکمه "دریافت رمز جدید" به صفحه اصلی سایت هدایت می شوید و یک ایمیل برای شما ارسال می شود.

ثبت نام در سایت
اطلاعیه کاربران

روزشمار آخرین فراخوان های اطلاع رسانی شده

17,485 بازدید
فراخوان-مسابقه-ساختمان-آینده

هزینه ثبت نام: رایگان با ثبت نام

مجموع جوایز: 1 میلیارد تومان

وضعیت: آخرین مهلت ثبت نام

اطلاعات کامل فراخوان
فراخوان-مسابقه-لونا-پارک

هزینه ثبت نام: رایگان با ثبت نام

مجموع جوایز: 135 میلیون تومان

وضعیت: آخرین مهلت ارسال آثار

اطلاعات کامل فراخوان
بیست‌و‌چهارمین‌-دوره-جایزه-معمار

هزینه ثبت نام: رایگان با ثبت نام

مجموع جوایز: مراجعه به جزییات فراخوان

وضعیت: آخرین مهلت ارسال آثار(زمان متغیر)

اطلاعات کامل فراخوان
مسابقه-سردر-بیمارستان-بازرگانان

هزینه ثبت نام: متغیر با ثبت نام

مجموع جوایز: مراجعه به جزییات فراخوان

وضعیت:

اطلاعات کامل فراخوان
مسابقه-سردر-بیمارستان-بازرگانان

هزینه ثبت نام: متغیر با ثبت نام

مجموع جوایز: مراجعه به جزییات فراخوان

وضعیت:

اطلاعات کامل فراخوان
فراخوان-مسابقه-ساختمان-آینده

هزینه ثبت نام: رایگان با ثبت نام

مجموع جوایز: 1 میلیارد تومان

وضعیت: آخرین مهلت ثبت نام

اطلاعات کامل فراخوان
فراخوان-مسابقه-لونا-پارک

هزینه ثبت نام: رایگان با ثبت نام

مجموع جوایز: 135 میلیون تومان

وضعیت: آخرین مهلت ارسال آثار

اطلاعات کامل فراخوان
بیست‌و‌چهارمین‌-دوره-جایزه-معمار

هزینه ثبت نام: رایگان با ثبت نام

مجموع جوایز: مراجعه به جزییات فراخوان

وضعیت: آخرین مهلت ارسال آثار(زمان متغیر)

اطلاعات کامل فراخوان
مسابقه-سردر-بیمارستان-بازرگانان

هزینه ثبت نام: متغیر با ثبت نام

مجموع جوایز: مراجعه به جزییات فراخوان

وضعیت:

اطلاعات کامل فراخوان
فراخوان-مسابقه-ساختمان-آینده

هزینه ثبت نام: رایگان با ثبت نام

مجموع جوایز: 1 میلیارد تومان

وضعیت: آخرین مهلت ثبت نام

اطلاعات کامل فراخوان
فراخوان-مسابقه-لونا-پارک

هزینه ثبت نام: رایگان با ثبت نام

مجموع جوایز: 135 میلیون تومان

وضعیت: آخرین مهلت ارسال آثار

اطلاعات کامل فراخوان
بیست‌و‌چهارمین‌-دوره-جایزه-معمار

هزینه ثبت نام: رایگان با ثبت نام

مجموع جوایز: مراجعه به جزییات فراخوان

وضعیت: آخرین مهلت ارسال آثار(زمان متغیر)

اطلاعات کامل فراخوان

محتوای تصادفی (برای معرفی و انتشار با مدیر تماس بگیرید.)

Top