ورود به سایت
رمزتان را فراموش کرده‌اید؟

لطفاً نشانی ایمیل خود را‌ وارد کنید. از طریق ایمیل، پیوندی برای ساختن رمز تازه دریافت خواهید کرد.

بعد از زدن دکمه "دریافت رمز جدید" به صفحه اصلی سایت هدایت می شوید و یک ایمیل برای شما ارسال می شود.

ثبت نام در سایت
اطلاعیه کاربران

روزشمار آخرین فراخوان های اطلاع رسانی شده

6,544 بازدید
فراخوان-مسابقه-طراحی-کتابخانه-عشایری

هزینه ثبت نام: رایگان با ثبت نام

مجموع جوایز: 54 میلیون تومان

آخرین مهلت: ثبت نام در مسابقه

اطلاعات کامل فراخوان
طراحی-سردر-مجتمع-صبافولاد-خلیج‌فارس

هزینه ثبت نام: رایگان

مجموع جوایز: 100 میلیون تومان

آخرین مهلت: ارسال آثار

اطلاعات کامل فراخوان
مسابقه-طراحی-غرفه-نمایشگاهی-شونیز

هزینه ثبت نام: رایگان با ثبت نام

مجموع جوایز: 75 میلیون تومان

آخرین مهلت: ثبت نام و ارسال آثار

اطلاعات کامل فراخوان
نخستین-دوسالانه-جایزه-ملی-خانه-ایرانی

هزینه ثبت نام: رایگان

مجموع جوایز: 120 میلیون تومان

آخرین مهلت: ارسال آثار

اطلاعات کامل فراخوان
فراخوان-مسابقه-طراحی-میز-مدیریتی

هزینه ثبت نام: رایگان

مجموع جوایز: 15 میلیون تومان

آخرین مهلت: ارسال آثار

اطلاعات کامل فراخوان
مسابقه-طراحی-چراغ-۱۴۰۰

هزینه ثبت نام: متغیر

مجموع جوایز: توجه به جزییات فراخوان

آخرین مهلت: ثبت نام در مسابقه

اطلاعات کامل فراخوان
فراخوان-نخستین-جایزه-نقد-معماری-ایران

هزینه ثبت نام: رایگان با ثبت نام

مجموع جوایز: 15 میلیون تومان

آخرین مهلت: ثبت نام و ارسال آثار

اطلاعات کامل فراخوان
فراخوان-مسابقه-طراحی-دروازه-دانش

هزینه ثبت نام: ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان

مجموع جوایز: 195 میلیون تومان

آخرین مهلت: ثبت نام در مسابقه

اطلاعات کامل فراخوان
فراخوان-مسابقه-طراحی-دروازه-دانش

هزینه ثبت نام: ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان

مجموع جوایز: 195 میلیون تومان

آخرین مهلت: ثبت نام در مسابقه

اطلاعات کامل فراخوان
فراخوان-مسابقه-طراحی-کتابخانه-عشایری

هزینه ثبت نام: رایگان با ثبت نام

مجموع جوایز: 54 میلیون تومان

آخرین مهلت: ثبت نام در مسابقه

اطلاعات کامل فراخوان
طراحی-سردر-مجتمع-صبافولاد-خلیج‌فارس

هزینه ثبت نام: رایگان

مجموع جوایز: 100 میلیون تومان

آخرین مهلت: ارسال آثار

اطلاعات کامل فراخوان
مسابقه-طراحی-غرفه-نمایشگاهی-شونیز

هزینه ثبت نام: رایگان با ثبت نام

مجموع جوایز: 75 میلیون تومان

آخرین مهلت: ثبت نام و ارسال آثار

اطلاعات کامل فراخوان
نخستین-دوسالانه-جایزه-ملی-خانه-ایرانی

هزینه ثبت نام: رایگان

مجموع جوایز: 120 میلیون تومان

آخرین مهلت: ارسال آثار

اطلاعات کامل فراخوان
فراخوان-مسابقه-طراحی-میز-مدیریتی

هزینه ثبت نام: رایگان

مجموع جوایز: 15 میلیون تومان

آخرین مهلت: ارسال آثار

اطلاعات کامل فراخوان
مسابقه-طراحی-چراغ-۱۴۰۰

هزینه ثبت نام: متغیر

مجموع جوایز: توجه به جزییات فراخوان

آخرین مهلت: ثبت نام در مسابقه

اطلاعات کامل فراخوان
فراخوان-نخستین-جایزه-نقد-معماری-ایران

هزینه ثبت نام: رایگان با ثبت نام

مجموع جوایز: 15 میلیون تومان

آخرین مهلت: ثبت نام و ارسال آثار

اطلاعات کامل فراخوان
فراخوان-مسابقه-طراحی-دروازه-دانش

هزینه ثبت نام: ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان

مجموع جوایز: 195 میلیون تومان

آخرین مهلت: ثبت نام در مسابقه

اطلاعات کامل فراخوان
فراخوان-مسابقه-طراحی-کتابخانه-عشایری

هزینه ثبت نام: رایگان با ثبت نام

مجموع جوایز: 54 میلیون تومان

آخرین مهلت: ثبت نام در مسابقه

اطلاعات کامل فراخوان
طراحی-سردر-مجتمع-صبافولاد-خلیج‌فارس

هزینه ثبت نام: رایگان

مجموع جوایز: 100 میلیون تومان

آخرین مهلت: ارسال آثار

اطلاعات کامل فراخوان
مسابقه-طراحی-غرفه-نمایشگاهی-شونیز

هزینه ثبت نام: رایگان با ثبت نام

مجموع جوایز: 75 میلیون تومان

آخرین مهلت: ثبت نام و ارسال آثار

اطلاعات کامل فراخوان
نخستین-دوسالانه-جایزه-ملی-خانه-ایرانی

هزینه ثبت نام: رایگان

مجموع جوایز: 120 میلیون تومان

آخرین مهلت: ارسال آثار

اطلاعات کامل فراخوان
فراخوان-مسابقه-طراحی-میز-مدیریتی

هزینه ثبت نام: رایگان

مجموع جوایز: 15 میلیون تومان

آخرین مهلت: ارسال آثار

اطلاعات کامل فراخوان
مسابقه-طراحی-چراغ-۱۴۰۰

هزینه ثبت نام: متغیر

مجموع جوایز: توجه به جزییات فراخوان

آخرین مهلت: ثبت نام در مسابقه

اطلاعات کامل فراخوان
فراخوان-نخستین-جایزه-نقد-معماری-ایران

هزینه ثبت نام: رایگان با ثبت نام

مجموع جوایز: 15 میلیون تومان

آخرین مهلت: ثبت نام و ارسال آثار

اطلاعات کامل فراخوان
Top