ورود به سایت
رمزتان را فراموش کرده‌اید؟

لطفاً نشانی ایمیل خود را‌ وارد کنید. از طریق ایمیل، پیوندی برای ساختن رمز تازه دریافت خواهید کرد.

بعد از زدن دکمه "دریافت رمز جدید" به صفحه اصلی سایت هدایت می شوید و یک ایمیل برای شما ارسال می شود.

ثبت نام در سایت
اطلاعیه کاربران

روزشمار آخرین فراخوان های اطلاع رسانی شده

5,020 بازدید
فراخوان-مسابقه-طراحی-دیوار-محوطه

هزینه ثبت نام: رایگان با ثبت نام

مجموع جوایز: 15 میلیون تومان

آخرین مهلت: ثبت نام و ارسال آثار

اطلاعات کامل فراخوان
مسابقه-طراحی-المان-شهری-شاهچراغ

هزینه ثبت نام: رایگان با ثبت نام

مجموع جوایز: 40 میلیون تومان

آخرین مهلت: ثبت نام و ارسال آثار

اطلاعات کامل فراخوان
مسابقه-طراحی-میدان-المان-شهید-بهشتی-یزد

هزینه ثبت نام: رایگان

مجموع جوایز: 135 میلیون تومان

آخرین مهلت: ارسال آثار

اطلاعات کامل فراخوان
مسابقه-سر-درب-دانشگاه-علوم-قضایی

هزینه ثبت نام: رایگان با ثبت نام

مجموع جوایز: 20 میلیون تومان

آخرین مهلت: ثبت نام و ارسال آثار

اطلاعات کامل فراخوان
مسابقه-طراحی-مدرسه-خلاق-بستر-فرهنگ-اقلیم

هزینه ثبت نام: رایگان با ثبت نام

مجموع جوایز: 20 میلیون تومان

آخرین مهلت: ثبت نام و ارسال آثار

اطلاعات کامل فراخوان
مسابقه-طراحی-مسکونی-در-شرایط-کرونا

هزینه ثبت نام: رایگان با ثبت نام

مجموع جوایز: 13.5 میلیون تومان

آخرین مهلت: ثبت نام و ارسال آثار

اطلاعات کامل فراخوان
پانزدهمین-دوره-جایزه-معماری-میرمیران

هزینه ثبت نام: 150 هزار تومان

مجموع جوایز: 18 میلیون تومان

آخرین مهلت: ثبت نام و ارسال آثار

اطلاعات کامل فراخوان
فراخوان-مسابقه-طراحی-دیوار-محوطه

هزینه ثبت نام: رایگان با ثبت نام

مجموع جوایز: 15 میلیون تومان

آخرین مهلت: ثبت نام و ارسال آثار

اطلاعات کامل فراخوان
مسابقه-طراحی-المان-شهری-شاهچراغ

هزینه ثبت نام: رایگان با ثبت نام

مجموع جوایز: 40 میلیون تومان

آخرین مهلت: ثبت نام و ارسال آثار

اطلاعات کامل فراخوان
مسابقه-طراحی-میدان-المان-شهید-بهشتی-یزد

هزینه ثبت نام: رایگان

مجموع جوایز: 135 میلیون تومان

آخرین مهلت: ارسال آثار

اطلاعات کامل فراخوان
مسابقه-سر-درب-دانشگاه-علوم-قضایی

هزینه ثبت نام: رایگان با ثبت نام

مجموع جوایز: 20 میلیون تومان

آخرین مهلت: ثبت نام و ارسال آثار

اطلاعات کامل فراخوان
مسابقه-طراحی-مدرسه-خلاق-بستر-فرهنگ-اقلیم

هزینه ثبت نام: رایگان با ثبت نام

مجموع جوایز: 20 میلیون تومان

آخرین مهلت: ثبت نام و ارسال آثار

اطلاعات کامل فراخوان
پانزدهمین-دوره-جایزه-معماری-میرمیران

هزینه ثبت نام: 150 هزار تومان

مجموع جوایز: 18 میلیون تومان

آخرین مهلت: ثبت نام و ارسال آثار

اطلاعات کامل فراخوان
مسابقه-طراحی-مسکونی-در-شرایط-کرونا

هزینه ثبت نام: رایگان با ثبت نام

مجموع جوایز: 13.5 میلیون تومان

آخرین مهلت: ثبت نام و ارسال آثار

اطلاعات کامل فراخوان
فراخوان-مسابقه-طراحی-دیوار-محوطه

هزینه ثبت نام: رایگان با ثبت نام

مجموع جوایز: 15 میلیون تومان

آخرین مهلت: ثبت نام و ارسال آثار

اطلاعات کامل فراخوان
مسابقه-طراحی-المان-شهری-شاهچراغ

هزینه ثبت نام: رایگان با ثبت نام

مجموع جوایز: 40 میلیون تومان

آخرین مهلت: ثبت نام و ارسال آثار

اطلاعات کامل فراخوان
مسابقه-طراحی-میدان-المان-شهید-بهشتی-یزد

هزینه ثبت نام: رایگان

مجموع جوایز: 135 میلیون تومان

آخرین مهلت: ارسال آثار

اطلاعات کامل فراخوان
مسابقه-سر-درب-دانشگاه-علوم-قضایی

هزینه ثبت نام: رایگان با ثبت نام

مجموع جوایز: 20 میلیون تومان

آخرین مهلت: ثبت نام و ارسال آثار

اطلاعات کامل فراخوان
مسابقه-طراحی-مدرسه-خلاق-بستر-فرهنگ-اقلیم

هزینه ثبت نام: رایگان با ثبت نام

مجموع جوایز: 20 میلیون تومان

آخرین مهلت: ثبت نام و ارسال آثار

اطلاعات کامل فراخوان
پانزدهمین-دوره-جایزه-معماری-میرمیران

هزینه ثبت نام: 150 هزار تومان

مجموع جوایز: 18 میلیون تومان

آخرین مهلت: ثبت نام و ارسال آثار

اطلاعات کامل فراخوان
مسابقه-طراحی-مسکونی-در-شرایط-کرونا

هزینه ثبت نام: رایگان با ثبت نام

مجموع جوایز: 13.5 میلیون تومان

آخرین مهلت: ثبت نام و ارسال آثار

اطلاعات کامل فراخوان
Top