خلاصه رویداد

نتایج نهایی و نمایش آثار مسابقه فرودگاه آینده در سال 2075 م

نتایج-فرودگاهاین رقابت در سراسر جهان مورد علاقه بیش از 500 ثبت نام کننده دانشجو در بیش از 50 کشور جهان بود. هر دانشجو یک استراتژی موجز و دقیق را توسعه داد تا اطمینان حاصل کند که تجربه فرودگاه آینده به همان اندازه کارآمد است که از لحاظ اجتماعی آگاهانه و زیست شناختی کارآمد است.

کورتیس فنترس مدیر مسئول طراحی در معماران فنترس گفت: "ما با کیفیت ارائه شده در طرح های این چالش جهانی بسیار تحت تاثیر قرار گرفتیم".

👇🏻 اطلاعات 👇🏻 برچسب ها: فرودگاه، فرودگاه آینده، اعلام نتایج، معماری فرودگاه

اطلاعات بیشتراین رقابت در سراسر جهان مورد علاقه بیش از 500 ثبت نام کننده دانشجو در بیش از 50 کشور جهان بود. هر دانشجو یک استراتژی موجز و دقیق را توسعه داد تا اطمینان حاصل کند که تجربه فرودگاه آینده به همان اندازه کارآمد است که از لحاظ اجتماعی آگاهانه و زیست شناختی کارآمد است.

کورتیس فنترس مدیر مسئول طراحی در معماران فنترس گفت: "ما با کیفیت ارائه شده در طرح های این چالش جهانی بسیار تحت تاثیر قرار گرفتیم".

1st Place
Name: Thomas Smith
Citizenship: United Kingdom
School: University College Londonمنبع:

سایت مسابقات معماری و شهرسازی

 archicomp.ir


2nd Place and Winner of People’s Choice Award
Name: John Cyril Isaac
Citizenship: Philippines
School: University of Santo Tomas


3rd Place
Name: Jia Hua Yapp
Citizenship: Malaysian
School: Welsh School of Architecture, Cardiff University


People’s Choice Winner
Name: Claudio Nieto Rojas
Citizenship: Mexico
School: Architectural Association College in Londonلینک فراخوان فرودگاه آینده : فراخوان مسابقه معماری فرودگاه در سال 2075