خلاصه رویداد

اعلام نتایج و نمایش آثار مسابقه محدود طراحی میادین منطقه آزاد چابهار

نتایج-مسابقه-میادین-چابهار

نفرات اول هر میدان


 • - میدان امام خمینی
 • 1- مشهدی میرزا و ...
 • - میدان سرخس
 • 1- مشهدی میرزا و ...
 • - میدان 22 بهمن
 • 1- علیرضا اصغرزاده

مشخصات


 • نوع:
  مسابقه محدود
 • سال برگزاری:
  1396
 • مکان:
  سیستان و بلوچستان - چابهار

وضعیت مسابقه


 • پایان مسابقه، اعلام نتایج به همراه نمایش آثار
👇🏻 اطلاعات 👇🏻 برچسب ها: مسابقه محدود، میدان، میادین، چابهار، سیستان

اطلاعات بیشتر

اعلام نتایج و نمایش آثار مسابقه محدود طراحی میادین منطقه آزاد چابهاررتبه بندی میدان سرخس

 • مقام اول : علیرضا مشهدی میرزا و همکاران
 • مقام دوم : علیرضا اصغرزاده
 • مقام سوم : دفتر رازان - نوید امامی
 • مقام چهارم : دفتر پایاپیرنگ

رتبه اول: علیرضا مشهدی میرزا و همکاران

رتبه دوم: علیرضا اصغرزاده

رتبه سوم: دفتر رازان - نوید امامی

رتبه چهارم: دفتر پایاپیرنگ


رتبه بندی میدان امام خمینی

 • مقام اول : علیرضا مشهدی میرزا و همکاران
 • مقام دوم : دفتر رازان - نوید امامی
 • مقام سوم : علیرضا اصغرزاده
 • مقام چهارم : دفتر پایاپیرنگ

رتبه اول:علیرضا مشهدی میرزا و همکاران

رتبه دوم: دفتر رازان - نوید امامی

رتبه سوم: علیرضا اصغرزاده

رتبه چهارم: دفتر پایاپیرنگ


رتبه بندی میدان 22 بهمن

 • مقام اول : علیرضا اصغرزاده
 • مقام دوم : دفتر رازان - نوید امامی
 • مقام سوم : علیرضا مشهدی میرزا و همکاران
 • مقام چهارم : دفتر پایاپیرنگ

رتبه اول:علیرضا اصغرزاده

رتبه دوم: دفتر رازان - نوید امامی

رتبه سوم: علیرضا مشهدی میرزا و همکاران

رتبه چهارم: دفتر پایاپیرنگ