خلاصه رویداد

فراخوان اولیه مسابقه معماری ارتقاء تدریجی سرپناه خودساخته

خودساخته

مجموع جوایز


 • ؟

مشخصات


 • نوع:
  مسابقه ملی
 • شرکت در مسابقه:
  دارای ثبت نام
 • مکان:
  ایران

مجری برگزارکننده


 • معمارنت
👇🏻 اطلاعات 👇🏻 برچسب ها: سرپناه، سکونت گاه، اسکان، مسابقه معماری، خودساخته

اطلاعات بیشتر

فراخوان اولیه مسابقه معماری ارتقاء تدریجی سرپناه خودساختهمقدمه:

مسابقه معماری ارتقاء تدریجی سرپناه خودساخته در سکونت گاه های غیررسمی دومین مسابقه معماری معمارنت از مجموعه مسابقات طراحی برای لایه های کم درآمد جامعه ایران است.

هدف اصلی این مسابقات توجه به آن بخش از معماری است که در عرصه حرفه ای و دانشگاهی به فراموشی سپرده شده و به عبارتی در زمره نامعماری قرار گرفته است. همچنین تأکید بر مسئولیت حرفه ای و اجتماعیمعماران و ایجاد دغدغه در ذهن دانشجویان و معماران جوان است تا چتر معماری، همه گروه های اجتماعی و دهک های اقتصادی پایین جامعه را هم پوشش دهد.

در این مسابقه فعلاً چهار محله از سکونت گاه های غیررسمی در چهار سوی ایران انتخاب شده اند، در طول تابستان و قبل از اعلام فراخوان با مسئولین شهرهای فوق برای برگزاری نشست در این شهرها، گفتگو با شورای محل، بازدید از محل و همکاری در انتخاب واحدهای نمونه برای ارتقاء معماری، هماهنگی های لازم به عمل خواهد آمد.

قبل از نشست های تخصصی بین رشته ای چهارگانه در چهار محله فوق، شورای محله ها نسبت به انتخاب تعداد مناسبی واحد سرپناه برای ارتقاء اقدام می کنند و در جلسات نشست و همچنین در سایت معمارنت این واحده معرفی خواهند شد.

پس از اعلام فراخوان (پایان تابستان 97) تا پایان مهلت ارسال طرح ها (آذرماه 97) طراحان فرصت دارند تا ضمن مراجعه به محله های فوق و گفتگو با شورای محل و بازدید از محله، نسبت به انتخاب واحد مناسب از بین واحدهای معرفی شده توسط شورا، برای طراحی ارتقاء واحد خود را انتخاب کنند. واحد مناسب به معنای دارا بودن مشکلات متعدد ازجمله کیفیت سازه، نوع مصالح، ایمنی، طراحی نامناسب، مشکلات فاضلاب و دفع آب های سطحی، قرار داشتن در محدودۀ عرفی مساحت در محله و تمایل ساکن سرپناه فوق برای مشارکت در همین محدودۀ زمانی است. چهار نشست در محله های چهارگانه برگزار می شود. در این نشست ها گروه اجرایی مسابقه به همراه کارشناسان مختلف محلی، ضمن معرفی شرایط مسابقه، معرفی محله مربوطه با نگاهی بین رشته ای به سکونت گاه های غیررسمی، جوانب مختلف موضوع را با طراحان بررسی خواهند کرد. ما به دنبال فراهم کردن مقدمات بازدید از محله های فوق در پایان هر نشست هستیم.

شورای محل گزینه های مناسب برای طرح ارتقاء معماری را با در نظر گرفتن کلیه شرایط مشخص می کنند که در جلسه نشست هر شهر معرفی خواهد شد. این نشست ها طبق جدول زمان بندی از اواسط مهر تا اواسط آبان برگزار می شود. پس از حدود دو هفته از برگزاری آخرین نشست، در آذر ۹۷ (طبق جدول زمانبندی) مهلت ثبت نام به پایان می رسد.

با پایان ثبت نام، تعداد ثبت نام کنندگان برای ارتقاء طراحی واحد نمونه در هریک از محله ها مشخص خواهند شد.

ثبت نام کنندگان تا پایان وقت اداری روزهای مشخص شده در جدول زمانبندی فرصت دارند تا طرح های خود را ۱ ماه پس از نشست هر / به سایت معمارنت به آدرس مندرج در فراخوان مسابقه ارسال دارند. این مهلت حدود ۵ محله خواهد بود. هر شرکت کننده امکان ارسال طرح برای ارتقاء تدریجی سرپناه دریکی از محله های چهارگانه را داراست.

پس از دریافت طرح ها، دبیرخانه مسابقه اقدام به مطابقت طرح ها با شرایط و ترجیحات اعلام شده در پوستر و فراخوان خواهد کرد و طرح های دارای شرایط فوق در هر محله را در زمان مقرر (آذرماه ۹۷) برای داوری در جلسه شورای محله ارسال خواهد کرد.

در جلسه داوری هر محله طبق جدول زمانی اعضای شورای محله یا معتمدین محله، نمایندگان شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، شهرداری و دیگر سازمان های مربوطه به همراه گروه اجرایی مسابقه شرکت دارند.

امکان حضور طراح یا نماینده گروه طراحی برای توضیح طرح خود به شورا در جلسه داوری، قبل از شروع رأی گیری وجود دارد.


جدول زمانی داوری ها به شرح زیر است:

 • 1- داوری طرح های ارسالی برای محله سیلاب تبریز: آذر، محله سیلاب تبریز
 • 2- داوری طرح های ارسالی برای محله ………. نیشابور: دی، محله ………. نیشابور
 • 3- داوری طرح های ارسالی برای محله منبع آب اهواز: دی، محله منبع آب اهواز
 • 4- داوری طرح های ارسالی برای محله شیرآباد زاهدان: دی، محله شیرآباد زاهدان

بازدید طراحان از محله و گفتگو با شورای محله و آشنایی با اقلیم، مصالح، تجربه محلی، فرهنگ ساکنان، روش های ساخت و تجربه فردی ساکنان در ارتقاء سرپناهشان می تواند در انتخاب واحد مناسب از میان واحدهای معرفی شده توسط شورا، کیفیت طراحی و امکان تکرارپذیری آن مؤثر باشد. دیگر ضوابط و ترجیحات در ارتقاء سرپناه به شرح زیر است:

 • – تغییرات سطح اشغال واحد ارتقاء، در حد عرف محله
 • – رعایت پایداری سازه ای
 • – بسته و محصور بودن با در نظر گرفتن بازشوها
 • – ایمن سازی در بهترین شرایط ممکن در برابر شرایط جوّی، آتش سوزی، تغییرات دمایی و سروصدا
 • – ایمن در قبال تعرضات و مزاحمت های محیطی
 • – تعریف و طراحی سیستم و روش ابتکاری و خلاقانۀ ساخت، بر پایۀ ارتقاء سریع و آسان توسط خود ساکنان با استفاده از راهنمایی یا آموزش مختصر
 • – انطباق طرح با اقلیم مفروض و سازگار با محیط زیست
 • – تأمین فضای زیست، فعالیت و خواب برای حداقل خانوادۀ ۴ نفر
 • – برخورداری از حوزۀ کوچک آشپزی
 • – تأمین سرویس بهداشتی، حمام و امکانات شستشوی لباس
 • – تأمین ورودی های برق، آب آشامیدنی و خروجی فاضلاب
 • – در نظر گرفتن امکان توسعه آتی و ارتقاء تدریجی
 • – استفاده از مواد و مصالح و عناصر محلی یا بازیافتی و همخوان با محیط زیست
 • – پیش بینی و تأمین امکان اشتغال خانگی در فضای سرپناه
 • – پیش بینی و طراحی الگوی تکرار و تکثیر و تشکیل مجموعۀ اقامتگاهی با هدف تقویت پیوندهای همسایگی، تشویق فعالیت های جمعی و ارتقاء انسجام اجتماعی

توجه:

پس از مشخص شدن طرح های برگزیده، طراحان ۳۳ روز فرصت دارند تا با کمک به ساکن واحدهای مذکور، واحد مورد نظر را با مبلغ ۲ میلیون تومان ارتقاء دهند. در این مدت شورای محل و گروه اجرایی در رفع مشکلات ارتقاء طرح کمک خواهند کرد.


زمان اجرا:

پایان زمان اجرا برای واحد برگزیده در محله های چهارگانه به شرح زیر است:

 • 1- پایان مهلت اجرا برای طرح برگزیده محله سیلاب تبریز: دی ۹۷
 • 2- پایان مهلت اجرا برای طرح برگزیده محله …… نیشابور: بهمن ۹۷
 • 3- پایان مهلت اجرا برای طرح برگزیده محله منبع آب اهواز: بهمن ۹۷
 • 4- پایان مهلت اجرا برای طرح برگزیده محله شیرآباد زاهدان: بهمن ۹۷
 • پس از تأیید اجرا توسط شورای محل و دبیرخانه مسابقه، از میان طرح های اجرا شده طرح برتر در جلسه بهمن ۹۷ اعلام نهایی شده و جوایز مربوطه در تهران اهدا خواهد شد. در جلسه فوق ضمن ارائه گزارشی از روند مسابقه و نمایش فیلم مستند مجموعه، جوایز چهار طرح برگزیده اجراشده از چهار محله و جوایز نفرات دوم و سوم هر محله اهدا خواهد شد.

تا پایان تابستان و اعلام فراخوان رسمی امکان تغییر در محله ها و شهرهای برگزیده وجود دارد و انتخاب قطعی محله ها موکول به میزان همکاری شهرداری، دانشگاه، شورا یا معتمدین و نهادهای غیردولتی آن شهر دارد. بدین وسیله از کلیه نهادهای دولتی و غیردولتی، عمومی و خصوصی برای همکاری در این مسابقه دعوت به عمل می آید.
ما در جایگاه حل مسئله حاشیه نشینی نیستیم. ما فقط می خواهیم امکان گسترش چتر معماری را بر روی این ساکنان بی بهره از معماری فراهم کنیم.

منبع:

سایت مسابقات معماری و شهرسازی

 archicomp.ir


لینک مرتبط:

جدول زمانی داوری ها به شرح زیر است:

 • 1- داوری طرح های ارسالی برای محله سیلاب تبریز: آذر، محله سیلاب تبریز
 • 2- داوری طرح های ارسالی برای محله ………. نیشابور: دی، محله ………. نیشابور
 • 3- داوری طرح های ارسالی برای محله منبع آب اهواز: دی، محله منبع آب اهواز
 • 4- داوری طرح های ارسالی برای محله شیرآباد زاهدان: دی، محله شیرآباد زاهدان

زمان اجرا:

پایان زمان اجرا برای واحد برگزیده در محله های چهارگانه به شرح زیر است:

 • 1- پایان مهلت اجرا برای طرح برگزیده محله سیلاب تبریز: دی ۹۷
 • 2- پایان مهلت اجرا برای طرح برگزیده محله …… نیشابور: بهمن ۹۷
 • 3- پایان مهلت اجرا برای طرح برگزیده محله منبع آب اهواز: بهمن ۹۷
 • 4- پایان مهلت اجرا برای طرح برگزیده محله شیرآباد زاهدان: بهمن ۹۷
 • پس از تأیید اجرا توسط شورای محل و دبیرخانه مسابقه، از میان طرح های اجرا شده طرح برتر در جلسه بهمن ۹۷ اعلام نهایی شده و جوایز مربوطه در تهران اهدا خواهد شد. در جلسه فوق ضمن ارائه گزارشی از روند مسابقه و نمایش فیلم مستند مجموعه، جوایز چهار طرح برگزیده اجراشده از چهار محله و جوایز نفرات دوم و سوم هر محله اهدا خواهد شد.

اطلاع رسانی:

سایت مسابقات معماری و شهرسازی

مسابقه معماری