اطلاعات بیشتر

پنجمین دوره انتخاب مهندس جوان سال

مقدمه:

جامعه مهندسان مشاور ایران جهت تشویق مهندسان جوان به انجام خدمات با کیفیت بالا و برای تشویق آنان به کسب دانش و نیز عمل حرفه ای در راستای توسعه پایدار با رعایت اخلاق و درستکاری حرفه ای، اقدام به برنامه ریزی جهت انتخاب مهندس جوان برگزیده سال نموده است.

شیوه ای که برای انتخاب مهندس جوان سال در نظر گرفته شده است، شیوه ای شفاف و روشن است که هم انتخاب افراد اصلح را تضمین می کند و هم امکان اعمال نظر در این انتخاب را مانع می شود. معیارهای انتخاب نیز به گونه ای منظور شده است که توان علمی، سوابق حرفه ای، توان مدیریتی و عملکرد اجتماعی کاندیدا را مورد بررسی قرار دهد.

نامزدهای انتخاب برای عنوان مهندس جوان سال باید حداکثر تا 29/آذر ماه/1396 مدارک لازم برای نامزدی (شامل «نامه رسمی اعلام کاندیداتوری از طریق شرکت»، «رزومه نامزد» و «گزارش فعالیت های نامزد» بر اساس آیین نامه مربوطه) را به دبیرخانه جامعه تحویل دهند.


جزئیات آیین نامه انتخاب مهندس جوان سال در زیر قابل مشاهده است.


آیین نامه انتخاب مهندس جوان برگزیده سال

هدف طرح:

هدف از انتخاب مهندس جوان سال، تشویق مهندسین جوان فعال در زمینه مهندسی مشاور به حركت در راستاي نوآوري، سختكوشی، اخلاق حرفهاي و دانشاندوزي است. فرآیند انتخاب مهندس جوان سال در جامعه مهندسان مشاور ایران به گونهاي تنظیم شده است كه رقابتی عادلانه را بین شركتكنندگان موجب شود و نیز مسیري شفاف براي انتخاب فرد برگزیده طی شود.

با توجه به جوان بودن قسمت قابل توجهی از پرسنل فعال در شركتهاي مهندس مشاور و نیز وجود تعدادي قابل توجهی مدیر جوان در ردههاي مختلف مدیریتی در این حرفه، وجود این جایزه باعث ایجاد تحرك بیشتر در بین این جوانان از طریق ایجاد یك رقابت حرفهاي سالم و باعث معرفی بهترین نمونههاي كار حرفهاي در هر سال و تشویق به دنبال كردن چنین مسیري در بین دیگران خواهد شد.


مقدار جایزه:

برگزیدگان مرحله اول انتخاب مهندس جوان سال، لوح تقدیري به امضاي ریاست جامعه مهندسان مشاور ایران دریافت خواهند كرد. به مهندس برگزیده سال علاوه بر دریافت لوح تقدیر تندیس نفیس یادبود مهندس جوان سال اهدا خواهد شد. این برگزیدگان در فصلنامه مهندس مشاور نیز معرفی خواهند شد.


چگونگی ثبت نام:

 • مدارك ثبتنام براي كاندیدا شدن به عنوان مهندس جوان سال عبارتند از :
 • - یك نامه از طرف مدیر عامل یا قائم مقام مدیر عامل شركتی كه كاندیدا در آن مشغول به كار است. در این نامه ضمن اعلام رسمی كاندیداتوري این فرد از سوي شركت، پروژه یا پروژههاي ي كه كاندیدا به خاطر نقش خود در آن از نظر مدیر ارشد شركت شایسته دریافت عنوان مهندس جوان سال دانسته شده است توضیح داده میشود و نقش و مسئولیت كاندیدا نیز معرفی میگردد. چنانچه متقاضی خود مدیر عامل شركت باشد، این نامه به امضاي رئیس هیأت مدیره ارسال خواهد شد.

 • - رزومه فعالیت حرفهاي كاندیدا كه شامل سوابق و افتخارات تحصیلی، علمی و حرفهاي و نیز فعالیتهاي اجتماعی و صنفی ایشان باشد. حداكثر در 2 برگ یك رو در قطع A4 .

 • - گزارشی در حداكثر 3 برگ یك رو در قطع A4 كه در آن كاندیدا مشخصاً فعالیت خود در پروژه یا پروژههاي مورد نظر را شرح میدهد، مشكلات پروژه و راهكارهایی كه انتخاب كرده است را توضیح میدهد و به وضوح بیان میكند كه چطور قدمی فراتر از عملكرد عادي مهندسی در این پروژه یا پروژهها برداشته شده است. (میتوان نامههاي پشتیبان این امر از سوي دیگر طرفهاي درگیر در پروژه از جمله كارفرما را نیز در اینجا ارائه كرد.)

 • - كاندیدا باید كارمند تمام وقت یك شركت مهندس مشاور عضو جامعه مهندسان مشاور باشد و در هنگام ارائه درخواست كمتر از 45 سال تمام سن داشته باشد. (تبصره: اعضاي هیأت اجرایی شاخه مدیران جوان دوره قبل و اعضاي هیأت اجرایی شاخه مدیران جوان در دوران مسئولیت خود در این هیأت امكان كاندیداتوري براي این جایزه را ندارند.)

 • مدارک فوق باید تا 26 آذرماه 1396 به دیرخانه جامعه تحویل شده باشد.

داوری و انتخاب:

 • انتخاب مهندس جوان برگزیده سال در دو مرحله انجام میشود.

 • در مرحله نخست تیمی پنج نفره متشكل از دو رئیس قبلی جامعه مهندسان مشاور ایران و دبیر قبلی شاخه مدیران جوان ) یا یك نفر به انتخاب آنان( و دو نفر شخصیت برجسته در حوزه مهندسی كشور كه هر ساله به پیشنهاد هیأت اجرایی و تائید هیأت داوران انتخاب خواهند شد؛ مدارك ارسالی را بررسی میكند و با امتیازدهی به كاندیداها، 5 نفر را به عنوان برگزیدگان مرحله اول انتخاب میكند. داوران ملزم هستند جهت تصمیمگیري بهتر درباره اهمیت دستاوردهاي حرفهاي كاندیداها از شوراي گروه مربوطه نظرخواهی كنند. شوراي گروه حداكثر در فاصله یك هفته از زمان درخواست، نظر مشورتی خود را ارائه مینماید.

 • برگزیدگان مرحله اول حداكثر تا تاریخ پایان بهمن ماه سال جاری به صورت كتبی معرفی میشوند. برگزیدگان این مرحله در ویژهنامه مهندس مشاور نیز معرفی خواهند شد و نام و تصویر آنان همراه با خلاصهاي حداكثر نیم صفحهاي از نظر هیأت داوران درباره دلایل انتخاب آنان و اهمیت دستاورد حرفهاي افراد برگزیده به چاپ خواهد رسید.

چگونگی رای گیری:

طبق اساسنامه شاخه حداكثر سه نفر از هر شركت داراي حق رأي میباشند. حضور افتخاري اعضاي شاخه مدیران و متخصصان جوان در انتخابات مهندس جوان سال بلامانع میباشد ولی بیش از سه نفر از هر شركت حق رأي نخواهند داشت.


معیارهای انتخاب داوران به شرح زیر خواهد بود:

 • - دستاوردهاي علمی 10 امتیاز ( این امتیاز صرفا بر اساس مدرك تحصیلی محاسبه شده است : مدرك كارشناسی 6 امتیاز، كارشناسی ارشد 8 امتیاز، دكترا 10 امتیاز)
 • - مقالات و سخنرانیها 15 امتیاز
 • - دستاوردهاي فنی در پروژه 25 امتیاز
 • - تلاش در راستاي توسعه پایدار 5 امتیاز
 • - رعایت اخلاق حرفهاي 5 امتیاز
 • - تواناییهاي مدیریتی 20 امتیاز ( این امتیاز صرفا بر اساس موقعیت فرد محاسبه شده است: مدیر عامل
 • 20 امتیار، عضو هیأت مدیره 15 امتیاز، مدیر پروژه یا واحد 10 امتیاز)
 • - تلاش در بهبود چهره شركت 5 امتیاز
 • تلاش در بهبود چهره حرفه مهندسی مشاور 5 امتیاز (این امتیاز براي فعالیت در جامعه و - منظور شده است)
 • - فعالیتهاي صنفی و اجتماعی 10 امتیاز ( شامل فعالیت در جامعه یا دیگر نهادهاي مدنی و حرفهاي) تصمیم داوران قطعی، غیر قابل اعتراض و غیر قابل تغییر خواهد بود.

كلیه مدارك ارسالی كاندیداها در محل جامعه مهندسان مشاور ایران در دسترس عموم خواهد بود.


در مرحله دوم كه در پایان اردیبهشت ماه سال 1397 برگزار میشود، در مراسمی با حضور اعضاي شاخه مدیران و متخصصان جوان جامعه مهندسان مشاور ایران، به هر یك از برگزیدگان مرحله اول حداكثر 15 دقیقه فرصت داده میشود تا سخنرانی با موضوع دلخواه داشته باشند. از بین اعضاي حاضر در مراسم در پایان سخنرانیها رای گیری خواهد شد و بر اساس نتیجه این رای گیری، مهندس جوان برگزیده سال انتخاب خواهد شد.

چنانچه در دور اول رای گیری، آراي نفرات اول و دوم با یكدیگر برابر شد، رای گیری مجدد بین آنان انجام خواهد شد. چنانچه مجدداً آرا برابر شد، این دو نفر مشتركاً به عنوان مهندس جوان سال معرفی خواهند شد و جایزه مربوط به صورت مساوي بین آنان تقسیم خواهد شد.


منبع:

سایت مسابقات معماری و شهرسازی

 archicomp.ir

اطلاع رسانی:

سایت مسابقات معماری و شهرسازی

مسابقه معماری